Mer om boken

”Vad är egentligen fascism?” ges ut av Verbal förlag och kom ut våren 2017. Den är skriven och tecknad av Kalle Johansson och nästan helt baserad på historikern Lena Berggrens redogörelse för fascismens ideologi. Den vänder sig till vuxna och ungdomar som vill ha en snabb och lättillgänglig introduktion till detta stora och komplexa ämne.

Om innehållet
Boken tar avstamp i den vanliga föreställningen att ordet fascism är en synonym till ondska. Associationer som ofta kommer upp är förakt för svaghet, diktatur, militärisk disciplin, sadism etcetera…

Boken i medierna:

Här kan du beställa boken:

Skolor, organisationer och företag:

Verbal förlag

Bokhandlare:

Förlagssystem

Privatperson:

BokusAdlibris